INTEGRATIE - videobiënnale van 21-12- 2017 - 08-03-2018

Na een succesvol eerste editie in 2015 is in Van der Helstplein Etalages in Amsterdam nu de tweede editie van de videobiënnale te bekijken. In twaalf etalages zijn op kleine displays video’s van zestien kunstenaars te zien. Elke video geeft op geheel eigen wijze een beeld van het begrip integratie. Je kunt langslopen of even stil blijven staan, een vleug opvangen van wat er zich achter de ramen afspeelt of even helemaal verdwijnen in een andere wereld, zo midden op straat.

Het begrip integratie wordt veel gebruikt in het politieke en publieke debat. Dan hebben we het over de culturele integratie van verschillende bevolkingsgroepen. Maar het begrip integratie wordt ook op andere terreinen gebruikt zoals in de economie, informatica, psychologie en fysiologie. De definitie van integratie is: het maken van of opnemen in een groter, harmoniserend geheel. Het gaat dus over het aanpassingsproces van eenwording. En in dat proces worden ook zijn tegenpolen opgeroepen: desintegratie(uiteenvallen) en segregatie (afzonderen). In de getoonde videos is een ruime interpretatie van dit begrip uitgewerkt.

Deelnemende kunstenaars zijn: Nelleke Bosland, Harrie Blommesteijn/Birgitt Busz, Monique Broekman, Nienke Brokke, Esther van Casteren, Mirjam van Casteren, Danbee Choi, Henk Fakkeldij, Ine Geraedts, Johannes Gramm, Simone Haeckel, Cindy Moorman, Lies Neve, Dominique Panhuysen, Masha Ru.

De video’s zijn te zien van 21 december 2017 – 8 maart 2018.
Opening 22 december 2017 van 17-19 uur op de stoep van het Van Der Helstplein 3 te Amsterdam.
(English below)Nelleke Bosland
Raam
2017, 06:20 min


Harrie Blommesteijn/Birgitt Busz
All the Ducks
2017,  05:26 min
"All the ducks are equal, but some ducks are more equal than others" (vrij naar "Animal farm" van George Orwell)Monique Broekman
Picknicken
2015-2017, 05:00 min

Nienke Brokke
Fata Morgana
2017, 03:00 min
Esther van Casteren & Mirjam van Casteren
Sisters
2017, 04:25 min
Danbee Choi
Home 4
2017, 06:40 min
Henk Fakkeldij
The seat you offer and the seat you get
2017, 01:00:00 min
Ine Geraedts
Windroos
2017, 05:09 min
Johannes Gramm
Neinsager
2013/2017, 01:06 min
Simone Haeckel
Catwalk 1,2,3,4
2008, 4 x 02:00 min
Cindy Moorman
het Wij (loskomen)
2013, 04:04 min
Cindy Moorman
de Ander(en)
2004, 01:00 min

Lies Neve
Frame
2017, doorlopend
Dominique Panhuysen
Een ander leven
2016, 02:33 min
Dominique Panhuysen
Vergeten liedjes
2016, 02:24 min


Masha Ru
Privacy and Intimacy
2017, 09:33 min

Nelleke Bosland

Raam
2017, 06:20 min

De video installatie Raam verbeeldt de abstracte interpretatie van integratie. Integratie is voor mij een  proces dat altijd en overal gaande is. Ik ben er van overtuigd dat chaos zich vanzelf ordent. Of veroorzaakt de ordering juist chaos of is het chaos- ordening- chaos als natuurlijk proces?

Harrie Blommesteijn/Birgitt Busz

All the Ducks
2017,  05:26 min

"All the ducks are equal, but some ducks are more equal than others" (vrij naar "Animal farm" van George Orwell)

Monique Broekman

Picknicken
2015-2017, 05:00 min

Ter gelegenheid van een installatie in de W2Fabriek in Den Bosch organiseerde ik themapicknicks voor verschillende groepen mensen in 2015. Deze films heb ik opnieuw bewerkt en in elkaar laten overvloeien tot een nieuw geheel. Doordat je niet hoort waar de gesprekken over gaan kijk je naar hoe mensen zich tot elkaar verhouden en hoe ze zich bewegen. De handgebaren worden niet ondersteund door een verhaal of stem en worden daardoor onderdeel van het beeld. De compositie van de figuren varieert door hun bewegingen of doordat de ene groep overvloeit/integreert in een andere. Het voedsel als stilleven verandert van compositie als in een levend schilderij waarin mensen naakt en gekleed vertraagt bewegen.
www.moniquebroekman.nl

Nienke Brokke

Fata Morgana
2017, 03:00 min

Een film over hoe het project 'Europa' optimistisch en misschien wel naief in gang is gezet en de dreiging van het einde van dit politieke Europa. In de film is dit gegeven verbeeld met Europa als jong naief vrij meisje en de stier. De stier brengt haar naar nieuw land waarmee zij één wordt als naamgeefster. De stier, trots op zijn nieuw bezit, ziet al snel overal gevaar. Uit angst te verliezen wat hij heeft, sluit hij haar in. Omdat het ingesloten-zijn het vrije Europa niet past, kwijnt ze weg en breekt op in stukken.

Nienke Brokke, symbolically uses the myth of Europe and Zeus in this video. In Brokke’s translation of the myth, the girl Europe commits herself free and willingly to become the start of the land Europe.  Kind of naive but with free spirits she symbolizes the values of freedom of speech and choice, no borders and enlightenment. The Bull brings her just on the right spot. The job is done and he feels the urge to protect his treasure bride. By doing so he sees enemies everywhere. Fear is leading him and wisdom declines. Wire and gates finely surround free Europe. As it is against Europe’s character to be in this enclosed condition she suffers and falls apart.
www.nienkebrokke.nl

Esther van Casteren & Mirjam van Casteren

Sisters
2017, 04:25 min

Ik heb een zus.
Ze droomt perfect
danst groots
speelt
eet
vergeet
kamt tranen
weegt adem.
Ik ben die zus.

Een animatie over de band tussen twee zussen.
www.esthervancasteren.nl
www.mirjamvancasteren.blogspot.nl

Danbee Choi

Home 4
2017, 06:40 min

“For what are you praying, if you haven’t lost anything yet?” said the man with a bag of colored pencils. “Drop the sunshade and bring a scoop of sand” said the man with a carriage filled with pointy sticks. “To see if you are awake or not, find the berries with one eye” said the man with two mugs in each hand. They said it just before I started to build a house.

I still haven’t lost anything but I still pray, I still haven’t brought a scoop of sand and I still haven’t figured out if I am awake. The house was built and the words of the men turned into a bed, window and a chair.

Every night when I lie down on the bed, it repeats its words. Every night when I look out of the window, it repeats its words. Every night when I sit down on the chair for a cup of tea, it repeats its words.

One day, I decided to burn the bed, window and chair down and I did. It was the first night when I did not hear any words in the house. After long days of mute, I stepped out of the house. By the door, there was a bag of colored pencils, carriage with pointy sticks and two mugs.
www.danbeechoi.com 
email – danbeenu@gmail.com
Instagram - danbeevanseoul

Henk Fakkeldij

The seat you offer and the seat you get
2017, 01:00:00 min

Eeuwenlang was de stoel het symbool van status en waardigheid
en gastvrijheid.
Soms is het het symbool voor het hogere, ouderdom, verlatenheid,
afscheid en eenzaamheid.
Ik vond in deze zetel mijn symbool.
 Afgedankt en achter gelaten bij het grof vuil.
Kapot en aangetast.
Zijn tijd is om.

Maar misschien heeft deze fauteuil wel een rijk verleden...
www.henkfakkeldij.nl

Ine Geraedts

Windroos
2017, 05:09 min

Compositie waarin tempi en richtingen de hoofdrol spelen en betekenis geven aan het leven.
www.neemwaar.nl

Johannes Gramm

Neinsager
2013/2017, 01:06 min

Wichtig zu lernen vor allem ist Einverständnis
Viele sagen ja, und doch ist da kein Einverständnis
Viele werden nicht gefragt, und viele
Sind einverstanden mit Falschem. Darum:
Wichtig zu lernen ist Einverständnis.

The most important thing to learn is agreement
Many people say yes, and yet there is no agreement.
Many are not asked, and many
Agreed to the wrong thing. So,
The important thing to learn is understanding.
(Bertolt Brecht, Der Jasager, 1930)
www.engelsysteme.de

Simone Haeckel

Catwalk 1,2,3,4
2008, 4 x 02:00 min

The setup displays predators strolling up and down in their cages. They are situated in artificially arranged surroundings. Just as the interiors appear to be without funktion, so do the animals: denaturated, alienated. Displaced from their natural habitat and deprived of their natural capacity, there are nothing but exotic exhibits in a bleak setting.
www.simonehaeckel.de

Cindy Moorman

het Wij (loskomen)
2013, 04:04 min
de Ander(en) (binnen te zien)
2004, 01:00 min

Cindy Moorman maakt constructies zichtbaar - uiteenlopend van sculpturale vormen tot sociale rituelen. Met tekeningen, performances, schilderijen, fotografie en interventies is haar oeuvre even formalistisch als sociaal geworteld te noemen. Betekenis en vorm worden door Moorman geabstraheerd; sociale rituelen zet ze naar haar hand, waarbij lijfelijkheid een grote rol speelt. Sanneke Huisman Cindy Moorman makes structures visible - ranging from sculptural forms to social rituals. With drawings, performances, paintings, photography and interventions her oeuvre can be considered as much formalistic as socially rooted. Meaning and form are abstracted by Moorman; she makes existing social rituals her own, with a major focus on its physicality.
www.cindymoorman.nl

Lies Neve

Frame
2017, doorlopend

Voor de VDHP-biënnale voert Lies Neve haar installatie FRAME in miniatuurvorm uit. Een animatie van een dansend paar wordt geprojecteerd op een achterwand met daarop één van de stills afgebeeld. Steeds opnieuw komen beide dansers tot stilstand, precies samenvallend in die éne pose, om zich er vervolgens weer van los te maken en uitbundig door hun eigen silhouet heen te dansen. De lichtprojectie van de dansers is in een doorlopend spel verwikkelt met hun vastgelegde beeld.

Het werk van Lies Neve recyclet beelden die er al zijn. Haar werk pakt de plaatjes op, alsof ze van de film ‘afgevallen’ zijn, losgeraakt van hun oorspronkelijke context. Terugkerend thema is het menselijk verlangen om meester over zichzelf en de wereld om zich heen te zijn.
www.liesneve.nl

Dominique Panhuysen

Een ander leven
2016, 02:33 min

Het werken met Tipp-ex in bestaande teksten is soort ‘écriture automatique’ waarin ik mijn plaats kan bepalen binnen de tijd en de dingen die in mijn leven gebeuren. Ik spreek het onbewuste aan en kom op deze manier tot nieuwe, onverwachte teksten en inzichten. Het geeft mij ruimte voor bezinning en reflectie. (Uit Arnhem betwiste stad- Johan van der Woude Amsterdam L.J. Veen ’s Uitgevers-Maatschappij, N.V. 1945)

Vergeten liedjes (binnen te zien)
2016, 02:24 min 

Het werk van Dominique Panhuysen is intiem en poëtisch van aard. Ik speel met woorden en geeft ze daarmee een nieuwe betekenis. (Woorden uit: Vergeten liedjes - P.C. Boutens 2016 ) www.dominiquepanhuysen.nl

Masha Ru

Privacy and Intimacy
2017, 09:33 min

The work is based on the records of the discussion group ‘Privacy and Intimacy’, initiated by Eva-Maria Tepest and Masha Ru during the Vostok Forum in Murmansk, Russia, 2013. We are thankful to Jacob Resneck and other group members for collaboration.
Video production and editing:  Ida Brottmann Hansen  Initial sound editing: Masha Ru, Eva-Maria Tepest  Video production and editing assistance: Alain Chaney Ielyj Ivgi
Vostok Forum is an initiative of Humanistic youth movement Murmansk, Roter Baum e.V. Leipzig, Demokratic Youth Forum Brandenburg and AG Russland.
The work is produced with support of Mondriaan Fund.
www.masharu.nl

(English)
After a successful first edition in 2015, there is the second edition of the video biennale at the Van der Helstplein Windows in Amsterdam. In twelve windows there are videos of sixteen artists on small displays. Each film gives an overall picture of the concept of "integration". You can walk along or stand still, catch a spot of what's happening behind the windows or just disappear in another world, right in the middle of the street. 

The term integration is widely used in political and public debate. Then we talk about the cultural integration of different populations. But the term integration is also used in other fields such as economics, computer science, psychology and physiology. The definition of integration is: making or incorporating into a larger, harmonizing whole. It is thus about the adaptation process of unification. And in that process, his opposites are also called: disintegration (fall apart) and segregation (isolate). A broad interpretation of this concept has been developed in the videos shown.

Participating artists are: Nelleke Bosland, Harrie Blommesteijn / Birgitt Busz, Monique Broekman, Nienke Brokke, Esther van Casteren, Mirjam van Casteren, Danbee Choi, Henk Fakkeldij, Ine Geraedts, Johannes Gramm, Simone Haeckel, Cindy Moorman, Lies Neve, Dominique Panhuysen, Masha Ru.

The videos can be seen from December 21th, 2017 - March 8th, 2018.
Opening December 22th, 2017 from 17-19 hours on the sidewalk of Van Der Helstplein 3 in Amsterdam.

Populaire posts van deze blog

Videobiënnale "de schoonheid van de troost" 12 december 2022 t/m 10 maart 2023

Euf Lindeboom “Architectuurschilderijen” 23 mei - 27 augustus

Video biennale "Begin" 13 december 2019 - 13 maart 2020